Regulamin AromaPro

AromaPro zapewnia lekcje, szkolenia i edukację z zakresu aromaterapii. Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług.

1. Rejestracja i płatność

Rejestracji na szkolenia i edukację dokonuje się poprzez wypełnienie cyfrowego formularza rejestracyjnego. Potwierdzenie rejestracji i fakturę otrzymasz e-mailem. Płatności dokonuje się za pomocą bankowości internetowej podając numer faktury, kurs i datę rozpoczęcia. Po rejestracji obowiązuje 14-dniowy okres odstąpienia od umowy. Po otrzymaniu wpłaty rejestracja jest ostateczna i akceptujesz regulamin.

2. Anuluj

Jeśli anulujesz do 14 dni przed rozpoczęciem lekcji, kursu lub szkolenia, otrzymasz 80% zwrotu. W przypadku rezygnacji po tym terminie nie nastąpi zwrot płatności. Jeśli szkolenie nie może się odbyć z powodu zbyt małej liczby uczestników lub innych okoliczności, Twoja opłata zostanie zwrócona. W przypadku odwołania (nieodebranego) dnia szkolenia z powodu choroby lub innych okoliczności zwrot opłaty za kurs nie jest możliwy. W porozumieniu można rozważyć alternatywną datę.

3. Utrata nauczyciela

W przypadku choroby i/lub niepowodzenia nauczyciela lub trenera, AromaPro zapewni odpowiedni zamiennik, jeśli to możliwe. Jeśli wymiana okaże się niemożliwa, AromaPro poinformuje uczestnika tak szybko, jak to możliwe. W takim przypadku AromaPro przyjedzie na alternatywne daty tak szybko, jak to możliwe. W przypadku choroby i/lub niepowodzenia nauczyciela/trenera uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie (szkoda). Dodatkowe koszty za opiekę dni dydaktycznych wynikających z choroby i/lub nieobecności nauczyciela są w AromaPro. Niepowodzenie nauczyciela nie jest powodem do bezpłatnej anulacji lub zwrotu pieniędzy.

4. Dane osobowe

Podczas rejestracji na kurs Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji umowy oraz informowania uczestnika o przyszłych działaniach AromaPro. Jeśli tego nie chcesz, możesz powiadomić o tym e-mailem.

5. Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne dostarczone podczas szkolenia lub nauki nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż do samodzielnej nauki. Uczestnikom nie wolno wykorzystywać materiałów dydaktycznych w celach komercyjnych ani kopiować ich na rzecz osób trzecich. Prawa autorskie i prawa własności należą do AromaPro i/lub nauczyciela-gościa. Wszystkie prace wykonane przez uczestników w czasie zajęć nie są objęte prawami autorskimi. Jeśli chcesz wykorzystać teksty z tej witryny, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy nie zmienisz tekstu i nie wymienisz autora i witryny.

6. Aansprakelijkheid

AromaPro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w materiałach dydaktycznych. AromaPro również nigdy nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie materiałów dydaktycznych przez ucznia. AromaPro nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakiegokolwiek rodzaju, będące wynikiem uczestnictwa w działalności organizowanej przez AromaPro. Udział w lekcjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Fizyczne i psychologiczne dolegliwości muszą być zawsze zgłaszane nauczycielowi. Na tej podstawie nauczyciel może podjąć decyzję o odmowie dostępu do lekcji dla własnego bezpieczeństwa.

7. Szkody materialne

Wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika w materiałach AromaPro lub materiałach innych uczestników podczas działania są zawsze na koszt i odpowiedzialność uczestnika. Szkody wyrządzone przez uczestników w mieniu lub materiale wynajętym przez AromaPro podczas działania zostaną odzyskane od uczestnika. AromaPro nie ponosi również odpowiedzialności za kradzież i/lub utratę rzeczy osobistych podczas organizowanych przez siebie kursów.

8. Przechwytywanie obrazu

AromaPro zastrzega sobie prawo do wykonywania nagrań obrazu i/lub dźwięku podczas szkolenia i wykorzystania ich do własnych działań promocyjnych. Wyrażając zgodę na niniejsze ogólne warunki, wskazujesz, że jesteś tego świadomy i bierzesz za to własną odpowiedzialność. Dokonywanie nagrań obrazu i/lub dźwięku w trakcie zajęć przez studenta jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego i innych uczestników.

9. Skargi i spory

W związku z rejestracją w CRKBO musimy również uwzględnić procedurę reklamacyjną, AromaPro robi wszystko, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Może się jednak zdarzyć, że nie będziesz zadowolony. Oczywiście możesz przesłać nam swoje skargi lub uwagi. Potraktujemy je poufnie i postaramy się znaleźć rozwiązanie w porozumieniu z Tobą.

Kliknij tutaj zapoznać się z procedurą reklamacyjną AromaPro.

10. Nadwaga

AromaPro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie i/lub do jednego lub więcej dni zajęć prowadzonych przez innego nauczyciela. AromaPro ustala stawki dla wszystkich działań szkoleniowych. Ma prawo je zmienić w dowolnym momencie. Zmiany tego rodzaju będą komunikowane za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej.

Koszyk