Badanie doTERRA AromaTouch

Kolejne badania przeprowadzone przez naukowców firmy DoTERRA są już dostępne. Nowe badanie, pilotażowe badanie kliniczne, opublikowane w Journal of Integrative Medicine and Therapy, sprawdzało korzyści płynące z zastosowania techniki AromaTouch®. Technika AromaTouch® to unikalna metoda aplikacji olejków eterycznych opracowana przez dr Davida Hilla, założyciela firmy doTERRA i prezesa Działu Naukowego. Technika ta to aplikacja olejków eterycznych, która łączy umiarkowaną metodę dotykową z ośmioma najsilniejszymi olejkami i mieszankami firmy DoTERRA. Więcej o technice AromaTouch® przeczytasz tutaj.

Podczas gdy wiele badań wskazuje na korzyści płynące z dotyku i inne badania potwierdzają korzyści płynące z miejscowego stosowania olejków eterycznych, niewiele jest badań dotyczących połączenia tych dwóch metod. Ponadto nie przeprowadzono wcześniej badań nad korzyściami płynącymi z zastosowania Techniki AromaTouch®. Technikę AromaTouch® zaprojektowano tak, by wspierała homeostazę i relaks, redukowała stres i wspomagała ogólne samopoczucie. W tym badaniu naukowcy poddali próbie Technikę AromaTouch®.

Projekt eksperymentu

Aby poznać zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe korzyści płynące z zastosowania tej techniki, badacze ocenili jej wpływ na ciało natychmiast po tym, jak ochotnicy otrzymali jedną technikę, a także zmierzyli trwałe efekty dla ciała, kiedy technika była stosowana regularnie przez dłuższy czas. Ponadto w eksperymencie wykorzystano dwie grupy. Grupa leczona otrzymała Technikę AromaTouch® dokładnie tak, jak opisano w protokole opracowanym przez dr Davida Hilla. Grupa kontrolna składała się z osób, które były poddane technice AromaTouch® w takich samych warunkach, z wyjątkiem tego, że zamiast ośmiu olejków eterycznych normalnie stosowanych w technice użyto frakcjonowanego oleju kokosowego.

Badacze mierzyli tętno, ciśnienie krwi, średnie ciśnienie tętnicze i pobierali próbki śliny, które były analizowane pod kątem kortyzolu (hormonu stresu) i innych biomarkerów zdrowia. Ochotnicy wypełnili również subiektywny kwestionariusz, który określał ich aktualny stan umysłu.

Wyniki

W obu grupach odnotowano spadek tętna, średniego ciśnienia tętniczego, rozkurczowego ciśnienia krwi, oceny stresu i poziomu kortyzolu w ślinie natychmiast po zastosowaniu pierwszej techniki AromaTouch®. Jednak ogólnie rzecz biorąc, zmiany były wyraźniejsze w grupie, która otrzymała Technikę AromaTouch® z olejkami eterycznymi. Mimo że badanie dotyczyło niewielkiej próby, długoterminowe różnice były istotne statystycznie.

Wniosek

Wyniki te sugerują, że Technika AromaTouch® jest doskonałym sposobem na natychmiastowe zmniejszenie uczucia stresu i promowanie relaksu. Stosowany regularnie jest również skuteczny w promowaniu długotrwałych, trwałych rezultatów w organizmie. Badania te dostarczają mocnych dowodów na korzyści płynące z zastosowania Techniki AromaTouch®. Jeśli chcesz zapoznać się z wynikami badania bardziej szczegółowo, możesz uzyskać dostęp do pełnotekstowego opracowania za darmo na stronie wydawcy, ponieważ Journal of Integrative Medicine and Therapy ma otwarty dostęp.

Shopping Cart