Copaiba

Proteomiczna ocena Copaiba

Artykuł w skrócie

Często słyszysz o pionierskich badaniach DoTERRY nad olejkami eterycznymi. Jeden z rodzajów badań, proteomika, otwiera wiele nowych możliwości w dziedzinie badań nad olejkami eterycznymi. Dzięki proteomice naukowcy mogli zbadać olejek eteryczny doTERRA Copaiba i jego wpływ na ścieżki sygnalizacyjne w organizmie. Mimo że potrzebne są dalsze badania, niniejsze studium daje wgląd w to, jak wewnętrzne i aromatyczne stosowanie olejku eterycznego Copaiba może wpływać na różne układy ciała.

Czym jest proteomika i dlaczego jest ważna?

Proteomika posuwa się o krok dalej w badaniu DNA oraz przechowywaniu i opisywaniu jego danych (genomika), skupiając się na białkach produkowanych przez organizm. W badaniach proteomicznych naukowcy pracują nad określeniem funkcji białek. Dotyczy to również tego, jak białka zmieniają się i oddziałują ze wszystkim, co je otacza, w tym z olejkami eterycznymi.

Olejki eteryczne to związki biologicznie aktywne. Wprowadzone do organizmu człowieka mogą mieć wpływ na wszystko, z czym się stykają. Dzięki badaniom odkryliśmy, że każdy olejek eteryczny ma unikalny biochemiczny odcisk palca. Jest to podręcznik pokazujący, jak wpływają one na szlaki sygnalizacyjne i promują aktywność białek. Ta aktywność może wpływać na strukturę i funkcjonowanie tkanek naszego ciała. Firma doTERRA współpracuje z partnerami naukowymi nad badaniami proteomicznymi, aby ustalić, w jaki sposób olejki eteryczne mogą wpływać na nasz organizm i aby lepiej zrozumieć, jak możemy je najskuteczniej stosować. Teraz, kiedy już rozumiesz, jak ważne są te badania, przyjrzyjmy się, jak naukowcy firmy DoTERRA wykorzystali je do badania olejku eterycznego Copaiba .

Badanie

Starszy Dyrektor ds. Badań i Kontroli Jakości firmy doTERRA, dr Cody Beaumont, wraz z partnerami badawczymi wykorzystali technologie proteomiczne, aby zbadać związek między genem kodującym białko o nazwie Akt3 a regulacją szlaku sygnalizacyjnego pI3K/Akt/mTOR w obecności olejku eterycznego CPTG Copaiba. Ten szlak komórkowy wpływa na wiele funkcji komórkowych i jest niezbędny dla zdrowego wzrostu, proliferacji i metabolizmu komórek2. Ponadto badacze zmodyfikowali ekspresję Akt3 w różnych tkankach, aby lepiej zrozumieć, jak Copaiba może wpływać na szlaki sygnalizacyjne w różnych układach organizmu. Mają nadzieję, że dane dotyczące reakcji tkanek mogą pomóc w opracowaniu przyszłych modeli stosowania olejków eterycznych, dostarczając informacji na temat optymalnej drogi podania.

Wyniki

Dr Beaumont i jego współpracownicy odkryli, że w zależności od tkanki komórkowej, Copaiba silnie wpływa na sygnalizację pI3K/Akt/mTOR. Na przykład tam, gdzie występuje Akt3 (czyli w komórkach centralnego układu nerwowego i nerek), wpływ Copaiba na ścieżkę sygnalizacyjną był pozytywny. Natomiast regulacyjne działanie Copaiba miało negatywny wpływ na komórki, w których Akt3 była nieobecna (wątroba). Co najciekawsze, ekspresja Akt3 nie miała wpływu na działanie preparatu Copaiba na inne szlaki sygnalizacyjne we wszystkich typach komórek. Dotyczy to ścieżek takich jak JAK/STAT i MAPK, które wpływają na proliferację komórek i odpowiedź immunologiczną.

Podsumowując, modulacja Akt3 jest prawdopodobnie mechanizmem działania Copaiba na sygnalizację pI3K/Akt/mTOR. Oznacza to, że dla uzyskania określonych korzyści znaczenie ma sposób podawania olejków eterycznych. Brak wpływu ekspresji Akt3 na szlak JACK/STAT sugeruje, że wciąż musimy się wiele dowiedzieć na temat Copaiba , jej bezpośredniej interakcji z receptorami endokannabinoidowymi (CB2R) oraz wpływu na stan zapalny i odpowiedź immunologiczną. Wyniki te są zachęcające, ale mają charakter eksperymentalny i aby je potwierdzić, potrzebne są dalsze badania.

Jakie są kolejne kroki?

Naukowcy firmy doTERRA i ich partnerzy badawczy mają nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda się rozszerzyć te wyniki, aby lepiej zrozumieć działanie Copaiba . Kolejne etapy będą dotyczyły tego, jak Copaiba wpływa na receptory kannabinoidowe i jak ten biochemiczny wpływ można wykorzystać do wspierania funkcjonowania różnych układów organizmu.

Shopping Cart