Copaiba

Ocena proteomiczna Copaiba

Artykuł w skrócie

Często słyszy się o pionierskich badaniach prowadzonych przez firmę DoTERRA w dziedzinie olejków eterycznych. Jeden z rodzajów badań, proteomika, otwiera wiele nowych możliwości w dziedzinie badań nad olejkami eterycznymi. Poprzez proteomikę, naukowcy byli w stanie zbadać olejek eteryczny doTERRA Copaiba i jego wpływ na szlaki sygnalizacyjne w organizmie. Mimo, że potrzebne są dalsze badania, niniejsze studium dostarcza wglądu w to, jak wewnętrzne i aromatyczne zastosowania olejku eterycznego Copaiba mogą wpływać na różne układy organizmu.

Co to jest proteomika i dlaczego jest ważna?

Proteomika przenosi badania nad DNA oraz przechowywaniem i opisywaniem jego danych (genomika) o krok dalej, skupiając się na białkach produkowanych przez organizm. W badaniach proteomicznych naukowcy pracują nad określeniem funkcji białek. Obejmuje to sposób, w jaki białka zmieniają się i oddziałują ze wszystkim, co je otacza, w tym z olejkami eterycznymi.

Olejki eteryczne są związkami biologicznie czynnymi. Po wprowadzeniu do organizmu człowieka, mają one potencjał oddziaływania na wszystko, z czym się zetkną. Dzięki badaniom odkryliśmy, że każdy olejek eteryczny ma swój unikalny biochemiczny odcisk palca. Jest to przewodnik po tym, jak wpływają one na szlaki sygnałowe i promują aktywność białek. Aktywność ta może wpływać na strukturę i funkcjonowanie tkanek naszego ciała. doTERRA współpracuje z partnerami naukowymi w zakresie badań proteomicznych, aby określić, w jaki sposób olejki eteryczne mogą wpływać na nasz organizm i aby jeszcze lepiej zrozumieć, w jaki sposób możemy je stosować najbardziej efektywnie. Teraz, kiedy już rozumiesz znaczenie tych badań, przyjrzyjmy się, jak zostały one wykorzystane przez naukowców firmy doTERRA do zbadania olejku eterycznego Copaiba .

Badanie

Starszy Dyrektor ds. Badań i Kontroli Jakości firmy doTERRA, Dr. Cody Beaumont wraz z partnerami badawczymi wykorzystali technologie proteomiczne do zbadania zależności pomiędzy genem kodującym białko o nazwie Akt3 a regulacją szlaku sygnalizacyjnego pI3K/Akt/mTOR w obecności olejku eterycznego CPTG Copaiba. Ten szlak komórkowy wpływa na liczne funkcje komórkowe i jest niezbędny dla zdrowego wzrostu komórek, proliferacji i metabolizmu2. Ponadto, badacze dostosowali ekspresję Akt3 w różnych tkankach, aby lepiej zrozumieć, jak Copaiba może wpływać na szlaki sygnalizacyjne w różnych układach organizmu. Mieli oni nadzieję, że dane dotyczące odpowiedzi specyficznej dla tkanki mogą pomóc w opracowaniu przyszłych modeli stosowania olejków eterycznych, dostarczając informacji na temat optymalnej drogi podania.

Wyniki

Co dr. Beaumont i współpracownicy odkryli, że w zależności od tkanki komórkowej, Copaiba silnie wpływała na sygnalizację pI3K/Akt/mTOR. Na przykład tam, gdzie Akt3 jest obecna (tj. komórki w centralnym układzie nerwowym i nerkach), efekty regulacyjne Copaiba na ścieżkę sygnalizacyjną były pozytywne. Natomiast regulacyjne działanie Copaiba miało negatywny efekt w komórkach, w których Akt3 była nieobecna (wątroba). Co najciekawsze, ekspresja Akt3 nie miała wpływu na wpływ Copaiba na inne szlaki sygnałowe we wszystkich typach komórek. Obejmuje to szlaki takie jak JAK/STAT i MAPK, które wpływają na proliferację komórek i odpowiedź immunologiczną.

Podsumowując, modulacja Akt3 jest prawdopodobnym mechanizmem działania preparatu Copaiba na sygnalizację pI3K/Akt/mTOR. Oznacza to, że aby doświadczyć konkretnych korzyści, droga podania olejku eterycznego ma znaczenie. Brak wpływu ekspresji Akt3 na szlak JACK/STAT sugeruje, że wciąż mamy wiele do nauczenia się na temat Copaiba , jak oddziałuje ona bezpośrednio z receptorami endokannabinoidowymi (CB2R) i jak wpływa na stan zapalny i odpowiedź immunologiczną. Choć wyniki te są zachęcające, mają one charakter eksperymentalny i aby je potwierdzić, konieczne będą dalsze badania.

Jakie są kolejne kroki?

Naukowcy firmy doTERRA i ich partnerzy badawczy mają nadzieję, że w najbliższej przyszłości rozwiną te odkrycia, aby lepiej zrozumieć, jak działa Copaiba . Kolejne kroki będą koncentrować się na tym, w jaki sposób Copaiba wpływa na receptory kannabinoidowe i jak ten biochemiczny wpływ może być wykorzystany do wspierania funkcji różnych układów organizmu.

Przewiń do góry