Sygnalizacja neuronalna i Copaiba

Artykuł w skrócie

Wykorzystując zaawansowaną technologię proteomiczną, naukowcy firmy doTERRA, wraz z innymi partnerami badawczymi, zbadali wpływ olejku eterycznego doTERRA Copaiba na szlaki sygnalizacyjne związane z układem nerwowym. Mimo że potrzebne są dalsze badania, wstępne wyniki są zachęcające, ponieważ rzucają więcej światła na zastosowanie i wpływ tego olejku eterycznego.

Proteomika i doTERRA

Proteomika jest przyszłością badań nad olejkami eterycznymi. Dzięki nowoczesnym technikom proteomicznym badacze są w stanie odkryć, w jaki sposób związki chemiczne wywołują zmiany w białkach, z którymi wchodzą w interakcje. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, jak działają olejki eteryczne. Wraz ze swoimi partnerami badawczymi, firma doTERRA prowadzi badania nad aktywnością olejków eterycznych na poziomie biochemicznym, zaczynając od ulubionego przez wszystkich aktywatora systemu endokannabinoidowego: olejku eterycznego Copaiba.

SH-SY5Y

Proteomika jest formą badań in vitro. Metody in vitro są często stosowane w badaniach naukowych, ponieważ są proste i wygodne, budzą mniej wątpliwości etycznych i pozwalają na bardziej szczegółowe analizy niż w przypadku całego organizmu. Jedną z najczęściej stosowanych w badaniach in vitro linii komórkowych (serii komórek powstałych z jednej komórki o identycznym składzie genetycznym) jest SH-SY5Y. Ta linia komórkowa jest szczególnie korzystna dla eksperymentalnych badań neurologicznych.

Badanie

W niedawno opublikowanym badaniu proteomicznym, naukowcy firmy doTERRA wraz z partnerami badawczymi oceniali aktywność biologiczną olejku eterycznego Copaiba na szlaki sygnałowe w linii komórkowej SH-SY5Y. W badaniach tych wykorzystano nanofluidalne technologie profilowania potranslacyjnych modyfikacji białek (PTM). Ten sam zespół badawczy już wcześniej wykorzystywał technologie profilowania PTM do oceny czystości olejków eterycznych i związanych z nimi izolatów.

Wyniki

Badanie dostarczyło solidnych dowodów na to, że olejek eteryczny Copaiba ma pozytywny wpływ na kilka ścieżek w komórkach centralnego układu nerwowego. Pozytywna regulacja była szczególnie silna w szlakach pI3k/Akt/mTOR, MAPK i JAK/STAT, które wpływają na metabolizm komórek układu nerwowego, proliferację i odporność. Ponadto, wpływ Copaiba na aktywność neuronalnych ścieżek sygnalizacyjnych był mediowany przez receptor kannabinoidowy 2 (CB2), co stanowi dalsze potwierdzenie przekonania, że Copaiba jest silnym aktywatorem systemu endokannabinoidowego i może mieć spektrum korzyści, które nie zostały jeszcze odkryte. Co więcej, badacze zaobserwowali największy wpływ na ścieżki sygnalizacyjne w ciągu 30 minut od ekspozycji na Copaiba. Są to ważne informacje farmakokinetyczne, które mogą być wykorzystane do opracowania przyszłych wytycznych dotyczących stosowania. Choć wyniki te są zachęcające, mają one charakter eksperymentalny i aby je potwierdzić, konieczne będą dalsze badania.

Przyszłość

Podczas gdy z pozoru dane te mogą nie mieć większego znaczenia dla codziennego użytkownika olejków eterycznych, stanowią one część fundamentu, który ukształtuje przyszłość badań nad olejkami i pomoże nam opracować nowe i bardziej efektywne modele wykorzystania tych darów ziemi. Zespół badawczy prowadzi kilka innych badań proteomicznych, które poszerzą naszą wiedzę na temat farmakodynamiki Copaiba i innych olejków eterycznych.

 

Artykuły na blogu doTERRA Science są oparte na różnych źródłach naukowych. Wiele z przytoczonych badań to badania wstępne, eksperymentalne i potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć ich wyniki. Olejki eteryczne mogą wykazywać interakcje z lekami, przeciwwskazania dla pacjentów lub skutki uboczne, których nie można ocenić wyłącznie na podstawie wyników badań eksperymentalnych. Jeśli jesteś zainteresowany używaniem olejków eterycznych do rozwiązywania jakichkolwiek problemów zdrowotnych, najpierw skonsultuj się z lekarzem.

Przewiń do góry

WHAT’RE YOU

WAITING FOR?

10% OFF
Enter your email to unlock this deal