Procedura reklamacyjna

AromaPro robi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Może się jednak zdarzyć, że nie będziesz zadowolony. Oczywiście możesz przesłać nam swoje skargi lub uwagi. Potraktujemy je poufnie i postaramy się znaleźć rozwiązanie w porozumieniu z Tobą.

AromaPro przestrzega następującej procedury:

Złóż skargę
Reklamacje należy zgłaszać drogą mailową.

AromaPro wyśle ​​potwierdzenie odbioru reklamującemu w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Potwierdzenie odbioru zawiera co najmniej opis procedury oraz przewidywany czas rozpatrzenia reklamacji.

Poufność
Każda skarga jest zawsze traktowana w ścisłej tajemnicy przez obie strony.

Zbadaj skargę
AromaPro zobowiązuje się do wszczęcia dalszego dochodzenia w sprawie złożonej skargi i stara się być w stanie podjąć środki w rozsądnym terminie, na który składający skargę może wyrazić zgodę.

Korespondencja ze skarżącym będzie prowadzona w ciągu 7 dni roboczych na temat wyniku dochodzenia, podjętej decyzji i wszelkich działań następczych.

słyszeć i słyszeć ponownie
AromaPro daje Studentowi i innym zaangażowanym stronom możliwość bycia wysłuchanym. AromaPro zamienia przesłuchanie w zapis. Raport jest wysyłany do zaangażowanych osób i archiwizowany Tanja Daniels jest punktem kontaktowym AromaPro w sprawach skarg. Może filtrować skargi, prosząc studentów zarówno telefonicznie, jak i e-mailem.

Rozwiązać
AromaPro stara się rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni. Jeśli do przeprowadzenia badania wymagany jest dłuższy okres, AromaPro poinformuje o tym studenta w ciągu 30 dni i wyjaśni odroczenie.

Reklamacje muszą być rozwiązywane w sposób satysfakcjonujący wszystkich.

Poważne reklamacje, które mogą np. spowodować reklamację, można zgłaszać do aromatouch@doterra.com

wymowa aromatouch@doterra.com jest wiążące dla obu stron.

Mamy również niezależny mediator, który można wykorzystać w przypadku niezadowolenia z rozwiązania:

Abby Stoper
astofa@doterra.com

Dom Alteusa
1 N Czwarta Ulica
Milton Keynes
MK9 1NE
Wielka Brytania
+ 44 1908 088672

Rejestracja
AromaPro odpowiada za rejestrację składanych do niej Reklamacji i przechowuje odpowiednie dokumenty przez okres jednego roku.
Wszelkie reklamacje rejestrowane są według następującego harmonogramu:

1. Data złożenia reklamacji:

2. Szkolenie dotyczące daty i lokalizacji:

3. Imię i nazwisko składającego reklamację:

4. Opis reklamacji:

5. Data kontaktu z AromaPro:

6. Opis rozpatrzenia reklamacji:

7. Data proponowanego rozwiązania:

8. Opis proponowanego rozwiązania:

9. Klient zadowolony Tak/Nie (ewentualnie opis):

10. Data zgłoszenia reklamacji do AromaTouch:

11. Odpowiedź AromaTouch:

12. Klient zadowolony Tak/Nie (ewentualnie opis):

13. Data przekazania skargi do Abby Stopher (niezależnego mediatora):

14. Reakcja Abby Stopher (niezależny mediator):

15. Klient zadowolony Tak/Nie (ewentualnie opis):

Koszyk