Procedura składania skarg

AromaPro robi wszystko, co w jej mocy, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą obsługę. Może się jednak zdarzyć, że nie będą Państwo zadowoleni. Oczywiście, możesz wtedy przekazać nam swoje skargi lub komentarze. Będziemy traktować je jako poufne i w porozumieniu z Państwem postaramy się znaleźć rozwiązanie.

AromaPro będzie postępował zgodnie z następującą procedurą:

Złożenie skargi
Reklamacje należy składać drogą pocztową.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania skargi AromaPro prześle składającemu skargę potwierdzenie jej otrzymania. Potwierdzenie odbioru zawiera co najmniej opis procedury oraz przewidywany czas trwania rozpatrywania skargi.

Poufność
Wszelkie skargi są zawsze rozpatrywane w ścisłej tajemnicy przez obie strony.

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi
AromaPro zobowiązuje się do zbadania skargi i do podjęcia działań w rozsądnym terminie, ku zadowoleniu składającego skargę.

W ciągu 7 dni roboczych do skarżącego wysyłana jest korespondencja dotycząca wyniku dochodzenia, podjętej decyzji i wszelkich dalszych działań.

Słyszenie i sprzeczność
AromaPro zapewni Uczestnikowi oraz, w stosownych przypadkach, innym zainteresowanym stronom możliwość złożenia wyjaśnień. AromaPro sporządza raport z przesłuchania. Tanja Daniels jest osobą kontaktową dla AromaPro w przypadku skarg. Potrafi filtrować skargi, zadając pytania uzupełniające uczestnikom kursu, zarówno telefonicznie, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Rozwiązywanie
AromaPro dąży do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni. Jeśli do zbadania sprawy potrzebny jest dłuższy okres czasu, AromaPro poinformuje o tym uczestnika w ciągu 30 dni i wyjaśni przyczyny opóźnienia. Jeśli sprawa nie zostanie załatwiona w sposób satysfakcjonujący dla składającego skargę, uczestnik ponownie zgłosi swoje niezadowolenie do AromaPro.

Skargi powinny być rozwiązywane ku zadowoleniu wszystkich.

Poważne skargi, które np. mogą być przyczyną roszczeń, można zgłaszać na adres aromatouch@doterra.com.

Decyzja aromatouch@doterra.com jest wiążąca dla obu stron.

Posiadamy również niezależnego mediatora, do którego można się zwrócić w przypadku niezadowolenia z rozwiązania:

Abby Stopher
astopher@doterra.com

Dom Alteus
1 N Fourth St
Milton Keynes
MK9 1NE
Zjednoczone Królestwo
+44 1908 088672

Rejestracja
AromaPro będzie prowadzić rejestr Reklamacji złożonych w AromaPro i będzie przechowywać odpowiednie dokumenty przez okres jednego roku.
Wszystkie skargi są rejestrowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. Data złożenia skargi:

2. Data i miejsce szkolenia:

3. Nazwisko skarżącego:

4. Opis skargi:

5. Data kontaktu AromaPro:

6. Opis dochodzenia w sprawie skargi:

7. Data proponowanego rozwiązania:

8. Opis proponowanego rozwiązania:

9. Klient zadowolony Tak/Nie (opis w razie potrzeby):

10. Data przekazania reklamacji do AromaTouch:

11. Reakcja AromaTouch:

12. Klient zadowolony Tak/Nie (opisać, gdzie stosowne):

13. Data przekazania skargi do Abby Stopher (niezależnego mediatora):

14. Odpowiedź Abby Stopher (niezależny mediator):

15. Klient zadowolony Tak/Nie (opis w razie potrzeby):

Przewiń do góry