Polityka prywatności AromaPro

O naszej polityce prywatności

AromaPro bardzo dba o Twoją prywatność. W związku z tym przetwarzamy wyłącznie dane, których potrzebujemy do (ulepszania) naszych usług i traktujemy zebrane informacje o Tobie i Twoim korzystaniu z naszych usług z należytą starannością. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim w celach komercyjnych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania ze strony internetowej AromaPro i usług na niej dostępnych. Data wejścia w życie niniejszych warunków to 12/04/2024, wraz z publikacją nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane na Twój temat są przez nas gromadzone, do czego są one wykorzystywane oraz komu i na jakich warunkach dane te mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśnimy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane i jak chronimy je przed niewłaściwym wykorzystaniem, a także jakie prawa przysługują Ci w związku z danymi osobowymi, które nam przekazujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, której dane kontaktowe znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności.

Informacje o przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je przechowujemy (lub zlecamy ich przechowywanie), jakie techniki bezpieczeństwa stosujemy i komu dane te mogą być udostępniane.

Oprogramowanie sklepowe WooCommerce

Nasz sklep internetowy został stworzony w oparciu o oprogramowanie WooCommerce. Dane osobowe, które udostępniasz nam w celu korzystania z naszych usług, będą udostępniane tej stronie. WooCommerce ma dostęp do twoich danych, aby zapewnić nam wsparcie (techniczne), nigdy nie wykorzysta twoich danych w żadnym innym celu. Umowa zawarta z WooCommerce zobowiązuje WooCommerce do podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa obejmują korzystanie z szyfrowania SSL i polityki silnych haseł. WooCommerce wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji technicznych związanych z korzystaniem przez Ciebie z oprogramowania, żadne dane osobowe nie są gromadzone ani przechowywane. WooCommerce zastrzega sobie prawo do udostępniania zebranych danych w ramach własnej grupy w celu dalszego ulepszania swoich usług.

Hosting Wordpress WooCommerce

Nasz sklep internetowy jest rozwijany za pomocą oprogramowania WooCommerce, hostujemy nasz sklep internetowy na własnym serwerze. Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec nadużyciom, utracie i uszkodzeniu danych. Te środki bezpieczeństwa obejmują co najmniej szyfrowanie SSL i politykę silnych haseł. Kopie zapasowe są tworzone codziennie, aby zapobiec utracie danych.

E-mail i listy mailingowe PostMark.com

Nasza strona internetowa korzysta z Postmark.com, spółki zależnej Active Campaign.com, usługi strony trzeciej, która obsługuje ruch e-mail pochodzący z naszej strony internetowej i wysyłanie wszelkich biuletynów. Wszystkie wiadomości e-mail z potwierdzeniem, które otrzymujesz z naszej strony internetowej i formularzy internetowych, są wysyłane za pośrednictwem serwerów Postmark.com. Postmark.com nigdy nie wykorzysta Twojego imienia i nazwiska ani adresu e-mail do własnych celów. Na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej zobaczysz link “anuluj subskrypcję”. Jeśli klikniesz tę opcję, nie będziesz już otrzymywać wiadomości e-mail z naszej witryny. Może to poważnie ograniczyć funkcjonalność naszej strony!

Twoje dane osobowe są bezpiecznie przechowywane przez Postmark. Postmark wykorzystuje pliki cookie i inne technologie internetowe, które zapewniają wgląd w to, czy wiadomości e-mail są otwierane i czytane. PostMark zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i udostępniania informacji stronom trzecim w tym celu.

Gmail / Google Workscape

Korzystamy z usług Gmail / Google Workspace dla naszego regularnego biznesowego ruchu e-mail. Strona ta podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby w jak największym stopniu zapobiec nadużyciom, utracie i uszkodzeniu Twoich i naszych danych. Gmail nie ma dostępu do naszej skrzynki odbiorczej i traktujemy cały nasz ruch e-mail jako poufny.

Dostawca płatności Mollie

Do obsługi (części) płatności w naszym sklepie internetowym używamy platformy Mollie. Mollie przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz dane dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej. Mollie podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Mollie zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych w celu dalszego ulepszania usługi i, w ramach tego, udostępniania (zanonimizowanych) danych stronom trzecim.

Wszystkie powyższe zabezpieczenia dotyczące ochrony Twoich danych osobowych mają również zastosowanie do tych części usług Mollie, do których Mollie angażuje strony trzecie. Mollie nie będzie przechowywać Twoich danych dłużej niż zezwalają na to ograniczenia prawne.

WebwinkelKeur (Recenzje)

Zbieramy recenzje za pośrednictwem platformy WebwinkelKeur. Jeśli zostawisz recenzję za pośrednictwem WebwinkelKeur, musisz podać imię i nazwisko oraz adres e-mail. WebwinkelKeur udostępnia nam te dane, abyśmy mogli powiązać recenzję z Twoim zamówieniem. W niektórych przypadkach WebwinkelKeur może skontaktować się z Tobą, aby skomentować Twoją recenzję. Jeśli zaprosimy Cię do pozostawienia recenzji, udostępnimy Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail WebwinkelKeur. Wykorzystują te dane wyłącznie w celu zaproszenia Cię do pozostawienia recenzji. WebwinkelKeur podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. WebwinkelKeur zastrzega sobie prawo do angażowania stron trzecich w celu świadczenia usług, na które WebwinkelKeur wyraził zgodę. Wszystkie powyższe gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych mają również zastosowanie do tych części usługi, do których WebwinkelKeur angażuje strony trzecie.

MyParcel – PostNL (wysyłka i logistyka)

Kiedy składasz u nas zamówienie, naszym zadaniem jest dostarczenie Ci przesyłki. Korzystamy z usług PostNL za pośrednictwem MyParcel w celu realizacji dostaw. Wymaga to od nas udostępnienia MyParcel Twojego imienia i nazwiska, adresu i miejsca zamieszkania. MyParcel wykorzystuje te dane wyłącznie w celu wykonania umowy. W przypadku, gdy MyParcel zaangażuje podwykonawców, MyParcel udostępni Twoje dane również tym stronom.

MoneyBird (fakturowanie i księgowość)

W celu prowadzenia dokumentacji i księgowości korzystamy z usług MoneyBird. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres i dane dotyczące miejsca zamieszkania oraz szczegóły związane z Twoim zamówieniem. Dane te są wykorzystywane do zarządzania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są przekazywane i przechowywane w sposób chroniony, MoneyBird podjął niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych przed utratą i nieuprawnionym wykorzystaniem. MoneyBird jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i będzie traktować Twoje dane jako poufne. MoneyBird nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów innych niż opisane powyżej.

Zewnętrzne kanały sprzedaży

Aromapro nie posiada zewnętrznych kanałów sprzedaży.

Ogólny cel przetwarzania

Wykorzystujemy Twoje dane wyłącznie w celu świadczenia naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania jest zawsze bezpośrednio związany z zadaniem, które wykonujesz. Nie wykorzystujemy Twoich danych do (ukierunkowanego) marketingu. Jeśli udostępnisz nam swoje dane, a my wykorzystamy je do skontaktowania się z Tobą – w sposób inny niż na Twoją prośbę – w późniejszym czasie, poprosimy Cię o wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim w celach innych niż wypełnianie obowiązków księgowych i administracyjnych. Wszystkie te osoby trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na mocy umowy między nimi a nami lub przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Automatycznie zbierane dane

Dane zbierane automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane w celu dalszego ulepszania naszych usług. Dane te (np. Twój adres IP, przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie stanowią danych osobowych.

Współpraca w dochodzeniach podatkowych i karnych

W stosownych przypadkach AromaPro może być prawnie zobowiązana do udostępnienia Twoich danych w związku z rządowymi dochodzeniami podatkowymi lub karnymi. W takim przypadku jesteśmy zmuszeni udostępnić Twoje dane, ale sprzeciwimy się temu w ramach możliwości przewidzianych przez prawo.

Okresy przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że przechowujemy Twój profil klienta do momentu, w którym wyrazisz chęć zaprzestania korzystania z naszych usług. Jeśli nam to wskażesz, potraktujemy to również jako prośbę o zapomnienie. Oznacza to również, że nie przechowujemy Twoich danych przez okres dłuższy niż dwa lata od ostatniego momentu kontaktu lub transakcji, chyba że istnieje ku temu uzasadnienie prawne. Zgodnie z obowiązującymi zobowiązaniami administracyjnymi musimy przechowywać faktury zawierające Twoje dane (osobowe), więc będziemy przechowywać te dane tak długo, jak długo będzie obowiązywał odpowiedni okres. Jednak pracownicy nie mają już dostępu do Twojego profilu klienta i dokumentów, które stworzyliśmy w wyniku Twojego zadania.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami holenderskimi i europejskimi, jako osoba, której dane dotyczą, masz pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej wyjaśniamy, czym są te prawa i jak się na nie powoływać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy kopie i transkrypcje Twoich danych wyłącznie na Twój adres e-mail, który jest nam już znany. Jeśli chcesz otrzymywać dane na inny adres e-mail lub pocztą, poprosimy Cię o identyfikację. Przechowujemy zapisy wypełnionych wniosków, w przypadku zapomnienia wniosku zarządzamy zanonimizowanymi danymi. Otrzymasz wszystkie kopie i transkrypcje danych w formacie danych do odczytu maszynowego, którego używamy w naszych systemach. Masz prawo do złożenia skargi do Urzędu Danych Osobowych w dowolnym momencie, jeśli podejrzewasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób.

Prawo do inspekcji

Zawsze masz prawo wglądu do danych, które przetwarzamy (lub przetworzyliśmy), a które odnoszą się do Twojej osoby lub mogą być do niej przypisane. W tym celu możesz zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie uwzględnione, prześlemy Ci na znany nam adres e-mail kopię wszystkich danych wraz z listą podmiotów przetwarzających przechowujących te dane, wskazując kategorię, w ramach której je przechowujemy.

Prawo do sprostowania

Zawsze masz prawo do zmiany danych, które przetwarzamy (lub przetworzyliśmy), a które odnoszą się do Twojej osoby lub można je powiązać z Tobą. W tym celu możesz zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli Twoja prośba zostanie uwzględniona, wyślemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane zostały zaktualizowane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zawsze masz prawo do ograniczenia przetwarzanych przez nas (lub zleconych do przetworzenia) danych, które odnoszą się do Twojej osoby lub mogą być do niej przypisane. W tym celu możesz zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli Twoje żądanie zostanie uwzględnione, wyślemy Ci potwierdzenie na znany nam adres e-mail, że dane nie będą już przetwarzane do czasu zniesienia przez Ciebie ograniczenia.

Prawo zbywalności

Zawsze masz prawo do tego, aby przetwarzane przez nas dane (lub dane, które przetworzyliśmy), które odnoszą się do Twojej osoby lub mogą być przypisane do Ciebie przez inną stronę. W tym celu możesz zwrócić się do naszej osoby kontaktowej ds. prywatności. Odpowiedź na wniosek otrzymasz w ciągu 30 dni. Jeśli Twoja prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, prześlemy Ci, na znany nam adres e-mail, kopie lub transkrypcje wszystkich Twoich danych, które przetwarzaliśmy lub przetwarzaliśmy w naszym imieniu przez inne podmioty przetwarzające lub strony trzecie. Najprawdopodobniej w takim przypadku nie będziemy w stanie kontynuować świadczenia usług, ponieważ nie można zagwarantować bezpiecznego łączenia plików danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

W stosownych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez AromaPro lub w jej imieniu. Jeśli wyrazisz sprzeciw, natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania danych do czasu rozstrzygnięcia Twojego sprzeciwu. Jeśli Twój sprzeciw jest uzasadniony, udostępnimy Ci kopie i/lub odpisy danych, które przetwarzamy (lub przetwarzaliśmy), a następnie trwale zaprzestaniemy ich przetwarzania. Masz również prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu indywidualnemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Nie przetwarzamy Twoich danych w taki sposób, aby to prawo miało zastosowanie. Jeśli uważasz, że tak, skontaktuj się z naszym działem ds. prywatności.

Pliki cookie – Google Analytics

Za pośrednictwem naszej strony internetowej pliki cookie są ustawiane przez amerykańską firmę Google w ramach usługi “Analytics”. Używamy tej usługi do śledzenia i otrzymywania raportów na temat sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny. Ten podmiot przetwarzający może być zobowiązany przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje do zapewnienia dostępu do tych danych. Zbieramy informacje o Twoim zachowaniu podczas przeglądania i udostępniamy te dane Google. Google może interpretować te informacje w połączeniu z innymi zbiorami danych i w ten sposób śledzić Twoje ruchy w Internecie. Google wykorzystuje te informacje między innymi do oferowania ukierunkowanych reklam (Adwords) oraz innych usług i produktów Google.

Pliki cookie stron trzecich

W przypadku, gdy oprogramowanie innych firm korzysta z plików cookie, zostało to wspomniane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Na tej stronie zawsze znajdziesz jednak najnowszą wersję. Jeśli nowa polityka prywatności wpłynie na sposób, w jaki przetwarzamy dane już zebrane w odniesieniu do Ciebie, powiadomimy Cię o tym e-mailem.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących prywatności

AromaPro
Monir Daniels
Hollywood Avenue 35
1325HN Almere
Holandia
Telefon: +31 36 53 44 44 9
monir@aromapro.eu