Trawa cytrynowa

Badania nad trawą cytrynową

Olejek eteryczny ztrawy cytrynowej otrzymywany z Cymbopogon flexuosus składa się głównie z monoterpenoidu cytralu. W oryginalnym badaniu przeprowadzonym przez naukowców firmy doTERRA, wpływ trawy cytrynowej na system fibroblastów skóry BioMAP® został scharakteryzowany przy użyciu analizy biomarkerów ELISA oraz mikromacierzy RNA do pomiaru poziomu białek i ilościowej oceny ekspresji genów.

System BioMAP umożliwił naukowcom firmy doTERRA zbadanie, w jaki sposób olejek eteryczny z trawy cytrynowej wspiera zdrową aktywność komórek. Naukowcy dodali pewne czynniki do hodowanych komórek ludzkiej skóry i wywołali odpowiedź komórkową in vitro, która miała być podobna do komórkowej odpowiedzi zapalnej in vivo. Następnie, niektóre z komórek zostały wystawione na działanie olejku eterycznego z trawy cytrynowej, podczas gdy inne komórki pozostawiono w spokoju.

Obie grupy komórek były lizowane (rozbierane), a ich wewnętrzna zawartość była analizowana za pomocą enzymatycznych testów immunosorbcyjnych (ELISA). ELISA to testy, które wykorzystują przeciwciała do wykrywania specyficznego białka i mierzenia jego stężenia w próbce. Białka będące przedmiotem zainteresowania w tym badaniu są biomarkerami, o których wiadomo, że są zwiększone (produkowane w nadmiarze) w komórce podczas procesów zapalnych. VCAM-1, IP-10, I-TAC, MIG, kolagen I i III, EGFR oraz PAI-1 były niektórymi z 17 badanych biomarkerów.

Han i współpracownicy odkryli, że komórki narażone na działanie trawy cytrynowej miały znacznie niższy poziom 11 z 17 biomarkerów w porównaniu do komórek nie narażonych na działanie trawy cytry nowej. Inne eksperymenty wykazały, że ekspresja genów (mierzona poziomem RNA) w tych komórkach była również znacząco zmieniona. Uszkodzeniu uległy również szlaki związane z przebudową tkanek i stanem zapalnym.

Wyniki tego ekscytującego badania sugerują, że olejek eteryczny z trawy cytrynowej rzeczywiście pomaga wspierać zdrową skórę, prawidłową odpowiedź immunologiczną i ogólne dobre samopoczucie komórek.

BioMAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DiscoverX Corporation.

Powyższe stwierdzenia nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom.

Przewiń do góry