Zasady i warunki AromaPro

AromaPro zapewnia lekcje, szkolenia i edukację w dziedzinie Aromaterapii. Ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich usług.

1. Rejestracja i płatność

Rejestracja na szkolenia i kształcenie odbywa się poprzez wypełnienie cyfrowego formularza rejestracyjnego. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji oraz fakturę drogą mailową. Płatność odbywa się za pośrednictwem bankowości internetowej z podaniem numeru faktury, kursu i daty rozpoczęcia. Po rejestracji obowiązuje 14-dniowy okres na odstąpienie od umowy. Po otrzymaniu płatności, rejestracja jest ostateczna i zgadzasz się na warunki i zasady.

2. Anuluj

Jeśli zrezygnujesz do 14 dni przed rozpoczęciem lekcji, kursu lub szkolenia, otrzymasz 80% wpłaconej kwoty z powrotem. Po tym terminie nie będą zwracane pieniądze za anulowanie rezerwacji. Jeśli szkolenie nie może się odbyć z powodu zbyt małej liczby uczestników lub innych okoliczności, Państwa wpłata zostanie zwrócona. W przypadku odwołania (opuszczonego) dnia szkoleniowego z powodu choroby lub innych okoliczności, nie jest możliwy zwrot opłat za kurs. Po konsultacji możemy poszukać alternatywnego terminu.

3. Odejście nauczyciela z pracy

W przypadku choroby i/lub nieobecności nauczyciela lub trenera, AromaPro, jeśli to możliwe, zorganizuje zastępstwo. Jeśli wymiana nie jest możliwa, AromaPro poinformuje o tym uczestnika tak szybko, jak to możliwe. W takim przypadku AromaPro ustali alternatywne terminy tak szybko, jak to będzie możliwe. W przypadku choroby i/lub odwołania nauczyciela/trenera, uczestnik nie ma prawa do rekompensaty. Dodatkowe koszty opieki nad dniami szkoleniowymi wynikające z choroby i/lub nieobecności nauczyciela ponosi AromaPro. Odwołanie lub zwrot kosztów przez nauczyciela nie jest bezpłatne.

4. Dane osobowe

Twoje dane osobowe będą wykorzystane do realizacji umowy oraz do informowania uczestnika o przyszłych działaniach AromaPro. Jeśli nie życzą sobie Państwo tego, prosimy o poinformowanie nas o tym e-mailem.

5. Materiały dydaktyczne

Materiały szkoleniowe dostarczone w trakcie szkolenia lub kształcenia nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż nauka własna. Uczestnikom nie wolno wykorzystywać materiałów szkoleniowych do celów komercyjnych ani kopiować ich na rzecz osób trzecich. Prawa autorskie i prawa własności przysługują firmie AromaPro i/lub zaproszonemu wykładowcy. Wszystkie zadania wykonane przez uczestników podczas zajęć nie podlegają prawom autorskim. Jeśli chcesz wykorzystać teksty z tej strony, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy nie zmienisz niczego w tekście i podasz autora oraz stronę internetową.

6. Odpowiedzialność

AromaPro nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w materiałach szkoleniowych. Ponadto AromaPro nigdy nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie materiałów szkoleniowych przez uczestnika. AromaPro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, niezależnie od ich charakteru, wynikające z uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez AromaPro. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność. Skargi fizyczne i psychiczne muszą być zawsze zgłaszane nauczycielowi. Nauczyciel może podjąć decyzję o odmowie dostępu do lekcji dla Twojego własnego bezpieczeństwa.

7. Szkody materialne

Wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika w materiale AromaPro lub materiale innych uczestników podczas zajęć są zawsze na rachunek i odpowiedzialność uczestnika. Szkody wyrządzone przez uczestników w mieniu lub materiałach wynajętych przez AromaPro podczas zajęć będą obciążać uczestnika. AromaPro nie ponosi odpowiedzialności za kradzież i/lub zagubienie rzeczy osobistych podczas kursów.

8. Przechwytywanie obrazu

AromaPro zastrzega sobie prawo do dokonywania nagrań audio i/lub wideo podczas szkolenia oraz do wykorzystywania ich do własnych działań promocyjnych. Zgadzając się na te warunki, potwierdzasz, że jesteś tego świadomy i bierzesz za to odpowiedzialność. Dokonywanie nagrań wideo i/lub audio podczas kursu przez studenta jest możliwe tylko za zgodą prowadzącego i innych uczestników.

9. Skargi i spory

Ze względu na naszą rejestrację w CRKBO musimy również uwzględnić procedurę reklamacyjną. AromaPro dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu optymalną obsługę. Może się jednak zdarzyć, że nie będą Państwo zadowoleni. Oczywiście, możesz wtedy przekazać nam swoje skargi lub komentarze. Będziemy traktować je jako poufne i w porozumieniu z Państwem postaramy się znaleźć rozwiązanie.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z procedurą reklamacyjną AromaPro.

10. Inne

AromaPro zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie i/lub zmiany nauczyciela na jeden lub więcej dni. AromaPro ustala opłaty za wszystkie działania szkoleniowe. Ma prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. O wszelkich zmianach tego typu będziemy informować za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej.