Zastrzeżenie medyczne

 

Informacje na tej stronie nie mają na celu zastąpienia usług lub informacji od przeszkolonych (medycznych) specjalistów i/lub świadczeniodawców, takich jak lekarze (ogólni), specjaliści medyczni, opieka w nagłych wypadkach, (ostra) opieka psychiatryczna, fizjoterapeuci i psychoterapeuci. Ani informacje na tej stronie internetowej, ani możliwości wykorzystania nie mogą być postrzegane jako substytut pomocy medycznej lub innej profesjonalnej pomocy, opieki, wsparcia lub dostarczania informacji i nie mają na celu pomocy w postawieniu (samo)diagnozy. Informacje mają charakter ogólny i nie są skierowane konkretnie do konkretnej osoby lub konkretnej sytuacji medycznej, na przykład osoby odwiedzającej witrynę lub osoby z jej otoczenia. Oznacza to, że odwiedzający informacje nie mogą przywiązywać żadnej wartości diagnostycznej lub terapeutycznej do własnej sytuacji medycznej lub sytuacji innych osób.
W przypadku chorób, dolegliwości medycznych, leczenia lub badań informacje mają jedynie charakter pomocniczy. Informacje na tej stronie mogą służyć w takich sytuacjach do wsparcia:

a. kontakt między gościem (lub członkiem jego rodziny lub innymi krewnymi) a jego terapeutą, lekarzem prowadzącym lub innym świadczeniodawcą opieki oraz
b. porady, które otrzymuje od tego ostatniego.

Odwiedzającym zaleca się zgłaszanie pytań medycznych, skarg lub objawów lekarzowi prowadzącemu lub innemu pracownikowi służby zdrowia w odpowiednim czasie w celu uzyskania profesjonalnego badania, diagnostyki i ewentualnie opieki medycznej. Odwiedzającym zaleca się, aby nigdy nie zwlekali z szukaniem profesjonalnej opieki w odpowiednim czasie lub nigdy nie zaniedbywali porady medycznej, która została już uzyskana na podstawie informacji (online).
W przypadku ostrych dolegliwości medycznych lub problemów psychologicznych, a także w przypadku nasilenia dolegliwości lub objawów, odwiedzający powinni niezwłocznie skontaktować się z własnym lekarzem lub numerem alarmowym.

 

„Informacje dotyczące samoopieki” nie są osobistą poradą

W wielu przypadkach informacje zawierają „porady dotyczące samoopieki”. Te „porady” w żaden sposób nie dotyczą bezpośredniej porady medycznej iw żaden sposób nie odnoszą się konkretnie do indywidualnej sytuacji medycznej odwiedzającego lub osoby, dla której te informacje są poszukiwane na tej stronie.
Porady dotyczące samoopieki należy traktować jako ogólne wskazówki, które mają zastosowanie do mniej poważnych, powszechnych i codziennych dolegliwości. Ponieważ komplikacje mogą wystąpić również w przypadku tych mniej poważnych dolegliwości, ważne jest, aby odwiedzający zwracali się o pomoc medyczną w przypadku wątpliwości oraz w przypadku uporczywych lub narastających skarg. Nawet jeśli chodzi o informacje dotyczące stosowania suplementów (samodzielnych), w żadnym wypadku nie dotyczy to porady lekarskiej ani informacji, które konkretnie odnoszą się do indywidualnej sytuacji medycznej odwiedzającego lub osoby, dla której poszukuje informacji na temat ta strona internetowa.

 

Pytania medyczne

Ponieważ AromaPro w żaden sposób nie oferuje porad medycznych bezpośrednio (np. przez telefon lub e-mail) ani pośrednio, co ma zastąpić profesjonalną poradę medyczną, nie odpowiada się na e-maile od odwiedzających, które dotyczą np. pytań lub próśb, , omówić dolegliwości medyczne/psychologiczne, wybór leczenia lub wyniki określonej opieki (medycznej).

 

Odpowiedzialność

Korzystanie lub stosowanie informacji z AromaPro przez odwiedzających odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność i ryzyko użytkownika.
Firma AromaPro i jej dostawcy informacji wykluczają wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i pośrednie, z jakiegokolwiek powodu, wynikające lub związane z wykorzystaniem lub zastosowaniem informacji, produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem aromapro.nl. w/z AromaPro.

Koszyk