Zastrzeżenie medyczne

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie mają na celu zastąpienia usług lub informacji dostarczanych przez wykwalifikowanych specjalistów (medycznych) i/lub dostawców usług zdrowotnych, takich jak lekarze (ogólni), specjaliści medyczni, służby ratownicze, (ostra) opieka psychiatryczna, fizjoterapeuci i psychoterapeuci. Ani informacje zawarte na tej stronie, ani ich wykorzystanie nie mogą być postrzegane jako substytut pomocy medycznej lub innej profesjonalnej pomocy, opieki, wsparcia lub informacji i nie są przeznaczone jako pomoc w diagnozie lub samodiagnozie. Informacje te mają charakter ogólny i nie są ukierunkowane na konkretną osobę lub konkretną sytuację medyczną, na przykład osoby odwiedzającej stronę lub kogoś jej bliskiego. Oznacza to, że odwiedzający nie mogą przypisywać informacjom wartości diagnostycznej lub terapeutycznej dla własnych lub cudzych stanów zdrowia.
W przypadku chorób, dolegliwości medycznych, leczenia lub badań, informacje mają charakter wyłącznie pomocniczy. Informacje zawarte na tej stronie mogą służyć jako wsparcie w takich sytuacjach:

a. kontakt odwiedzającego (lub członka jego rodziny lub innych bliskich krewnych) z terapeutą, lekarzem prowadzącym lub innym podmiotem świadczącym opiekę nad odwiedzającym oraz
b. rady, które otrzymuje od tych ostatnich.

Zaleca się, aby odwiedzający w odpowiednim czasie zgłaszali pytania, dolegliwości i objawy medyczne lekarzowi prowadzącemu lub innemu pracownikowi służby zdrowia w celu uzyskania profesjonalnego badania, diagnostyki i ewentualnie opieki medycznej. Zaleca się, aby odwiedzający nigdy nie zwlekali z szukaniem profesjonalnej pomocy w odpowiednim czasie ani nie lekceważyli porad lekarskich uzyskanych na podstawie informacji (internetowych).
W przypadku ostrych dolegliwości zdrowotnych lub problemów psychologicznych oraz w przypadku pogorszenia się dolegliwości lub objawów, odwiedzający powinni natychmiast skontaktować się z lekarzem domowym lub numerem alarmowym.

Informacje na temat samoopieki” nie są poradami spersonalizowanymi

W niektórych przypadkach informacje zawierają “porady dotyczące samoopieki”. Te “opinie” w żaden sposób nie stanowią bezpośredniej porady medycznej i w żaden sposób nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji medycznej odwiedzającego lub osoby, dla której poszukuje on informacji na tej stronie.
Zalecenia dotyczące samoopieki powinny być traktowane jako ogólne wskazówki, które mają zastosowanie do niegroźnych, powszechnych i codziennych dolegliwości. Ponieważ w przypadku tych mniej poważnych dolegliwości mogą wystąpić komplikacje, ważne jest, aby w razie wątpliwości oraz w przypadku uporczywych lub nasilających się dolegliwości, odwiedzający szukali pomocy u lekarza. Nawet jeśli chodzi o informacje związane ze stosowaniem suplementów diety (do samodzielnej pielęgnacji), w żadnym przypadku nie chodzi o porady medyczne lub informacje związane z indywidualną sytuacją zdrowotną odwiedzającego lub osoby, dla której poszukuje on informacji na tej stronie.

Pytania medyczne

Ponieważ AromaPro w żaden sposób nie oferuje porad medycznych w sposób bezpośredni (np. przez telefon lub e-mail) lub pośredni, które miałyby zastąpić profesjonalną poradę medyczną, nie odpowiadamy na żadne e-maile od odwiedzających dotyczące pytań lub próśb, które dotyczą np. skarg medycznych/psychicznych, wyboru leczenia lub wyników określonej opieki (medycznej).

Odpowiedzialność

Za wykorzystanie lub zastosowanie (lub zlecenie zastosowania) informacji AromaPro przez odwiedzających odpowiada i ponosi ryzyko sam użytkownik.
AromaPro i jej dostawcy informacji wykluczają wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i pośrednie, niezależnie od ich charakteru, wynikające lub związane z wykorzystaniem lub zastosowaniem informacji, produktów lub usług oferowanych za pośrednictwem aromapro.nl, innych stron internetowych lub źródeł, do których odwołuje się AromaPro.

Shopping Cart