Zastrzeżenie medyczne

Informacje zawarte na tej stronie nie mają na celu zastąpienia usług lub informacji dostarczanych przez wyszkolonych profesjonalistów (medycznych) i/lub dostawców usług zdrowotnych, takich jak lekarze (ogólni), specjaliści medyczni, służby ratownicze, dostawcy usług (ostrej) opieki zdrowia psychicznego, fizjoterapeuci i psychoterapeuci. Informacje zawarte na tej stronie internetowej ani możliwości ich wykorzystania nie mogą być traktowane jako substytut pomocy medycznej lub innej profesjonalnej pomocy, opieki, wsparcia lub informacji i nie są przeznaczone jako pomoc w stawianiu (samo)diagnozy. Informacje te mają charakter ogólny i nie są skierowane do konkretnej osoby lub konkretnej sytuacji zdrowotnej, np. osoby odwiedzającej stronę lub osoby z jej otoczenia. Oznacza to, że odwiedzający nie mogą przypisywać informacjom żadnej wartości diagnostycznej ani terapeutycznej w odniesieniu do własnej sytuacji medycznej lub sytuacji innych osób.
W przypadku choroby, dolegliwości medycznych, leczenia lub badań, informacje te mają jedynie charakter pomocniczy. Informacje zawarte na tej stronie mogą służyć jako wsparcie w takich sytuacjach:

a. kontaktów między odwiedzającym (lub członkiem jego rodziny lub inną najbliższą rodziną) a jego terapeutą, lekarzem prowadzącym lub innym podmiotem świadczącym opiekę oraz
b. wszelkie porady otrzymane od tych ostatnich.

Zaleca się, aby odwiedzający w odpowiednim czasie przedstawili lekarzowi prowadzącemu lub innemu pracownikowi służby zdrowia pytania medyczne, skargi lub objawy w celu otrzymania profesjonalnego badania, diagnozy i ewentualnej opieki medycznej. Odwiedzającym zaleca się, aby nigdy nie zwlekali z poszukiwaniem profesjonalnej opieki medycznej ani nie lekceważyli porad lekarskich już uzyskanych na podstawie informacji (internetowych).
W przypadku ostrych dolegliwości zdrowotnych lub problemów psychologicznych oraz w przypadku nasilenia się dolegliwości lub objawów zaleca się gościom niezwłoczne skontaktowanie się z własnym lekarzem (rodzinnym) lub z numerem alarmowym.

Informacje dotyczące samoopieki” nie są poradami osobistymi

W wielu przypadkach informacje zawierają “porady dotyczące samoopieki”. Te “porady” w żaden sposób nie stanowią bezpośredniej porady lekarskiej i w żaden sposób nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji zdrowotnej odwiedzającego lub osoby, dla której te informacje są poszukiwane na tej stronie.
Zalecenia dotyczące samoopieki należy traktować jako ogólne wytyczne, które mają zastosowanie do niegroźnych, powszechnych i codziennych dolegliwości. Ponieważ powikłania mogą wystąpić również w przypadku tych mniej poważnych dolegliwości, ważne jest, aby w razie wątpliwości, jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają, zwrócić się o pomoc do lekarza. Nawet jeśli chodzi o informacje dotyczące stosowania suplementów (do samodzielnej pielęgnacji), nie chodzi o porady medyczne lub informacje, które odnoszą się do indywidualnej sytuacji zdrowotnej odwiedzającego lub osoby, dla której poszukuje on informacji na tej stronie internetowej.

Pytania medyczne

Ponieważ AromaPro nie udziela porad medycznych w sposób bezpośredni (np. przez telefon lub e-mail) lub pośredni, które miałyby zastąpić profesjonalną poradę lekarską, nie będą odpowiadane żadne e-maile od odwiedzających, które dotyczą pytań lub próśb, na przykład na temat dolegliwości medycznych/psychologicznych, wyboru leczenia lub wyników określonej opieki (medycznej).

Odpowiedzialność

Osoby odwiedzające AromaPro wykorzystują lub stosują informacje na własne ryzyko.
AromaPro i jej dostawcy informacji zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, na jakiejkolwiek podstawie, wynikające z lub związane z wykorzystaniem lub zastosowaniem informacji, produktów lub usług udostępnianych na aromapro.nl, na innych stronach internetowych lub w źródłach, do których odwołuje się AromaPro.

Przewiń do góry