Badania nad jagodami jałowca

Jagody jałowca(Juniper Berry) są zbierane z wiecznie zielonego krzewu Juniperus communis, rośliny powszechnie występującej na półkuli północnej. Destylacja z parą wodną tych jagód daje olejek eteryczny składający się głównie z alfa-pinenu, z innymi związkami, takimi jak mircen, sabinen, limonen i beta-pinen w mniejszych stężeniach. W badaniu przeprowadzonym przez naukowców firmy doTERRA wpływ olejku eterycznego Juniper Berry na system fibroblastów skórnych BioMAP® został scharakteryzowany poprzez pomiar poziomu białek i ilościową ocenę ekspresji genów.

System BioMAP to metoda biologii molekularnej, którą naukowcy firmy doTERRA wykorzystali do zbadania, w jaki sposób olejek eteryczny Juniper Berry wspiera zdrową aktywność komórkową w komórkach ludzkiej skóry. Dodając pewne czynniki do hodowanych komórek skóry, badacze wywoływali odpowiedź komórkową in vitro, która miała naśladować komórkową odpowiedź zapalną in vivo. Niektóre z komórek skóry przed zapaleniem zostały poddane działaniu olejku eterycznego z jagód jałowca, podczas gdy inne pozostawiono w spokoju.

Komórki z obu grup były otwierane, a lizat (zawartość komórek) był analizowany dwiema metodami. Jedną z metod był test immunologiczny ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), czyli test mierzący poziom określonego białka. Test ELISA, wykorzystujący przeciwciała połączone enzymami, powoduje zmianę koloru badanego roztworu. Intensywność zmiany koloru wskazuje na stężenie danego białka. Białka będące przedmiotem zainteresowania w tym badaniu to biomarkery, o których wiadomo, że są zwiększone (produkowane w nadmiarze) w komórce podczas stanu zapalnego. Han i jego współpracownicy odkryli, że komórki wystawione na działanie Juniper Berry miały znacząco niższy poziom 7 z 17 biomarkerów w porównaniu z komórkami, które nie były wystawione na działanie olejku eterycznego.

Analiza mikromacierzy RNA jest potężnym narzędziem, które umożliwia ocenę ekspresji genów w skali całego genomu. RNA działa jak cząsteczka komunikacyjna, która pośredniczy w wytwarzaniu białek z DNA. Na przykład komórka, która produkuje dużo kolagenu, prawdopodobnie będzie miała dużo RNA kodującego kolagen. Podobnie jak DNA, nić RNA składa się z zasad, które mogą łączyć się w pary z innymi zasadami w komplementarnej nici RNA. Komplementarne nici RNA łączą się i przylegają do siebie.

W tym eksperymencie na płytce mikromacierzy potwierdzono komplementarne sekwencje 21 224 genów. Po wyizolowaniu całkowitego RNA z roztworu lizatu komórkowego, upuszczenie roztworu RNA na płytkę mikromacierzy spowodowało zlepienie się komplementarnych nici. Umożliwiło to wykrycie sekwencji obecnych w próbce. Wyniki badań mikromacierzy RNA wykazały, że szlaki sygnalizacyjne związane z metabolizmem, zapaleniem, gojeniem się ran, biologią komórki i odpowiedzią immunologiczną były silnie zaburzone.

Wyniki tych badań sugerują, że olejek eteryczny z jałowca wspiera zdrową skórę i odpowiedź immunologiczną, wspomaga normalne zdrowie komórkowe i metabolizm oraz wspiera zdrową odpowiedź zapalną. *

BioMAP® jest zastrzeżonym znakiem towarowym DiscoverX Corporation.

*Powyższe stwierdzenia nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom.

Shopping Cart