Frankincense

dōTERRA Frankincense Study

Olejek eteryczny Frankincense jest pozyskiwany z soku drzewa Boswellia. W starożytnej Arabii żywica kadzidłowca była często stosowana w tradycyjnych praktykach zdrowotnych. W najnowszym badaniu naukowcy firmy DoTERRA sprawdzili wpływ olejku eterycznego Frankincense na komórki ludzkiej skóry przy użyciu systemu fibroblastów BioMAP®.

System BioMAP to metoda biologii molekularnej, którą naukowcy wykorzystali do zbadania, w jaki sposób olejek eteryczny z Frankincense wspomaga aktywność komórek w ludzkich komórkach skóry. Dodając pewne czynniki do hodowanych komórek skóry, badacze wywoływali odpowiedź komórkową in vitro, która miała naśladować komórkową odpowiedź zapalną in vivo. Niektóre z zainfekowanych komórek skóry poddano działaniu olejku eterycznego z Frankincense, podczas gdy inne pozostawiono w spokoju.

Komórki z obu grup były otwierane i lizat (zawartość komórek) był analizowany dwiema metodami. Jedną z metod był test immunologiczny ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay), czyli test mierzący poziom określonego białka. Białka będące przedmiotem zainteresowania w tym badaniu to biomarkery, o których wiadomo, że są regulowane (produkowane w nadmiarze) w komórce podczas stanu zapalnego. Han i jego współpracownicy odkryli, że komórki wystawione na działanie Frankincense miały znacząco niższy poziom trzech biomarkerów niż komórki nie wystawione na działanie olejku eterycznego. Komórki poddane działaniu Frankincense miały znacząco niższy poziom białka 10 indukowanego przez interferon gamma (IP-104), kolagenu III i wewnątrzkomórkowej cząsteczki adhezyjnej 1 (ICAM-1), które biorą udział w zapaleniu i przebudowie tkanek. Mieli też nieco niższy poziom PAI-I, inhibitora proteinaz serynowych oraz inhibitora tkankowego aktywatora plazminogenu (tPA) i urokinazy (uPA), które biorą udział w przebudowie tkanek. Proliferacja komórek uległa również znacznemu zmniejszeniu w komórkach poddanych działaniu olejku eterycznego Frankincense.

Analiza mikromacierzy RNA to potężne narzędzie, które pozwala badaczom mierzyć poziom różnych transkryptów messenger RNA. Poziom RNA pozwala na przybliżone oszacowanie poziomu różnych białek. Sekwencje Messenger RNA są tworzone bezpośrednio z genów w DNA komórki. RNA zawiera instrukcje dla rybosomów – maszyn molekularnych, które syntetyzują białka komórki. Ponieważ każde białko jest kodowane przez inną sekwencję RNA, poziom określonej sekwencji RNA jest zwykle skorelowany z poziomem białka. Na przykład, wysoki poziom transkryptów RNA VCAM-1 będzie obecny w komórce z wysokim poziomem białka VCAM-1. W tym eksperymencie zmierzono poziom 21 224 sekwencji RNA. Geny zidentyfikowane na podstawie wyników mikromacierzy RNA wskazują, że szlaki sygnalizacyjne związane ze stanem zapalnym, gojeniem się ran i odpowiedzią immunologiczną były silnie zmienione w komórkach wystawionych na działanie olejku Frankincense.

Wyniki tych badań sugerują, że olejek eteryczny Frankincense wspomaga prawidłową odpowiedź immunologiczną, poprawia ogólny stan zdrowia skóry i wspomaga prawidłową odpowiedź zapalną w komórkach skóry.*

 

*Powyższe stwierdzenia nie zostały ocenione przez Food and Drug Administration. Ten produkt nie jest przeznaczony do diagnozowania, leczenia, wyleczenia lub zapobiegania jakimkolwiek chorobom.

Shopping Cart