Badania kliniczne

Farmakologia olejków eterycznych

Pomimo tysięcy lat historycznego stosowania, dziesięcioleci współczesnych badań i tysięcy recenzowanych prac naukowych opisujących korzyści płynące z olejków eterycznych, zrozumienie najskuteczniejszych metod stosowania (zwłaszcza wewnętrznego) i ilości potrzebnych do uzyskania tych korzyści jest wciąż w fazie początkowej. FDA nie klasyfikuje olejków eterycznych jako “leków”, ale ze względu na ich wpływ na ciało, aby opracować skuteczne modele ich stosowania, musimy wykorzystać te same ramy, które stosuje się do badania leków: badania farmakologiczne. Dr Cody Beaumont PhD, Sr. Dyrektor ds. badań i kontroli jakości omówił niektóre z pierwszych wyników pionierskich badań farmakologicznych firmy DoTERRA.

Dwie gałęzie badań farmakologicznych

Istnieją dwie główne gałęzie badań farmakologicznych. Mówiąc najprościej, farmakokinetyka to nauka o tym, jak organizm (w przypadku badań firmy DoTERRA – człowiek) wpływa na daną substancję. Farmakodynamika to nauka o tym, jak dana substancja wpływa na organizm. Jak mówi dr Beaumont, “farmakokinetyka i farmakodynamika (PK/PD) są jak anatomia i fizjologia lub zapewnienie i kontrola jakości; nie można poznać jednego bez drugiego”. W badaniach farmakologicznych sprawdzamy głównie, jak dana substancja (olejki eteryczne) naśladuje lub wpływa na normalne procesy fizjologiczne (normalne funkcjonowanie człowieka) lub patologiczne (związane ze stanem chorobowym). Obejmują one siedem specyficznych działań: pobudzanie do działania, osłabianie do działania, blokowanie lub antagonizowanie działania, stabilizowanie działania, wymianę lub gromadzenie substancji jako rezerw, kierowanie korzystnymi reakcjami chemicznymi lub kierowanie szkodliwymi reakcjami chemicznymi.

Badania farmakologiczne w firmie doTERRA

Projekt badań farmakologicznych prowadzonych przez firmę doTERRA jest prosty i standardowy, a jednocześnie przełomowy, ponieważ nigdy wcześniej nie przeprowadzano ich z użyciem olejków eterycznych. Uczestnicy badania otrzymują określoną dawkę (do użytku wewnętrznego), następnie pobiera się od nich próbki krwi i analizuje w określonym czasie pod kątem trzech pomiarów:

Cmax: najwyższe stężenie substancji we krwi w danym obszarze ciała po podaniu i przed podaniem drugiej dawki.

Cmin: najniższe stężenie substancji we krwi w danym obszarze ciała po podaniu i przed podaniem drugiej dawki.

Okres półtrwania: czas potrzebny do zmniejszenia stężenia substancji we krwi o połowę.

Wyniki

Podczas przygotowywania umowy zebrano dane dotyczące trzech substancji zawierających olejki eteryczne: kurkumy, żelu miękkiego Copaiba i kapsułki 300 mg lawendy. Połączenie olejku eterycznego z kurkumy i ekstraktu z kurkumy okazało się skuteczną odpowiedzią na największy problem większości suplementów z ekstraktem z kurkumy: wysoką biodostępność bez ryzyka toksyczności. Stwierdziliśmy również, że całkowite wchłonięcie Copaiba Softgels następuje w ciągu dwóch godzin. W kapsułkach z lawendą dominujący składnik, linalol, osiągnął szokująco szybką eliminację, z okresem półtrwania wynoszącym jedną godzinę.

Co to oznacza dla mnie?

Dzięki lepszemu zrozumieniu stężenia (max i min) oraz okresu półtrwania aktywnych substancji leczniczych lub substancji będących przedmiotem zainteresowania, firma DoTERRA może dokładniej ocenić dawkowanie. Dzięki danym dotyczącym okresu półtrwania możemy określić odstępy pomiędzy dawkami, które pozwolą na utrzymanie pożądanych efektów w najbardziej efektywny sposób. Kiedy znamy parametry farmakokinetyczne danego związku, możemy dostosować jego działanie do potrzeb każdej osoby stosującej dany olejek eteryczny. Informacje te są cenne nie tylko dla osób stosujących olejki eteryczne w domu, ale także stanowią podstawę do wykorzystania ich w warunkach klinicznych. Dzięki tym informacjom lekarze mogą czuć się komfortowo, stosując olejki eteryczne jako uzupełnienie lub nawet alternatywę dla obecnych metod leczenia, wiedząc, że zostały one poddane takiej samej ocenie naukowej w celu określenia skuteczności i bezpieczeństwa.

Przyszłość olejków eterycznych

Następnym krokiem jest dalsze zbieranie danych, gromadzenie danych farmakokinetycznych i farmakodynamicznych dla większej ilości olejków eterycznych oraz dla poszczególnych związków wchodzących w ich skład. Następnie zostanie wydana seria publikacji, które pozwolą społeczności naukowej i medycznej ocenić i podzielić się wynikami badań. To potężne badanie zmieni sposób, w jaki olejki eteryczne są doświadczane, używane i postrzegane, a także umożliwi firmie DoTERRA opracowanie modeli stosowania opartych na dowodach i dalsze dostarczanie najskuteczniejszych olejków eterycznych na rynku.

Shopping Cart